Veiligheid

Noodnummer - OCP


Noodnummers:  112

U ziet dat iemand zich verwondt, zich onwel voelt of men brengt u hiervan op de hoogte? Bel het noodnummer 112

 1. Geef de volgende informatie :

  • de plaats van het incident (stands, richtpunten, ...)
 2. Beantwoord de twee volgende vragen :

  • kan de persoon met u praten ?
  • kan de persoon stappen ?
 3. Blijf bij het slachtoffer tot er hulp komt

>

Bewaking

Een erkende bewakingsfirma zal 24u/24 toezicht houden op het Beursterrein. 

Vanaf zaterdag vóór de Beurs tot dinsdag na de Beurs om middernacht, zullen er overdag en 's nachts rondes worden gedaan.  De bewakingsdienst vraagt om 's nachts geen waardevolle voorwerpen (laptop, gsm, etc.) achter te laten.

>

Politiediensten te contacteren bij:

 • Het vermist zijn van een kind

 • Niet-naleving van het parkeerverbod 

 • Diefstal, vandalisme, auto-ongeval,...

Het vermist zijn van een kind

Neem zo snel mogelijk contact op met de politiediensten op 112

 • Deel de naam, voornaam en leeftijd van het kind mee.
 • Geef een duidelijke beschrijving van het kind (kleding, gelaatstrekken,...).
 • Zeg waar het voor het laatst is gezien.
 • De babyruimte bevindt zich langs de Grote Ring. 

Niet-naleving van het parkeerverbod

Het parkeerverbod langs de ingangen is enkel bedoeld om de aankomst en het vertrek van de hulpdiensten te vergemakkelijken (bv. bij een ramp).
Geef in ieders belang blijk van burgerzin. 

Diefstal, vandalisme, auto-ongeval,...

 • Neem contact op met de politiediensten op 112
 • Vermeld het nummer van uw stand en de aard van de feiten.
>

Service incendie / consignes

Généralités / Règles minimales à respecter
Renseignements complémentaires : Service régional d’Incendie de Neufchâteau.

Téléphone : +32 (0) 61 27 73 62

>

Wetgeving arbeidsveiligheid

De exposanten moeten zich houden aan de geldende wetgeving inzake arbeidsveiligheid.

EG-conformiteit van de op het beursterrein  tentoongestelde en verkochte werkuitrusting

Voorschriften van de artikels betreffende het Koninklijk Besluit ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake machines Koninklijk Besluit van 05-05-1995 (B.S. 31 mei 1995 erratum B.S. 12 oktober 1995).

Arbeidsveiligheid van de werknemers die zijn tewerkgesteld op de terreinen van de Beurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding

Conform de voorschriften van artikel 2 §1 van de wet van 04-08-1996 worden de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon, gelijkgesteld met de werknemers. Bijvoorbeeld: studenten, uitzendkrachten, seizoenarbeiders en andere.
Wet van 04-08-1996 (B.S. 18-08-1996). 

Alle werkgevers die werknemers met een arbeidsovereenkomst en gelijkgestelde werknemers in dienst hebben op de terreinen van de Beurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding van Libramont, moeten dan ook alle relevante reglementaire bepalingen van de wet van 04-08-1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan toepassen en naleven, evenals de nog geldige reglementaire bepalingen van het algemene Reglement inzake Bescherming op het werk en de besluiten van de wet van 10-06-1996. Daarnaast moeten alle werkgevers die werknemers met een arbeidsovereenkomst en gelijkgestelde werknemers in dienst hebben op de terreinen van de Beurs voor landbouw, bosbouw en agrovoeding, alle relevante reglementaire bepalingen van de algemene principes betreffende het beleid inzake welzijn op het werk toepassen en naleven.
Koninklijk Besluit van 27-03-1998 B.S. van 31-03-1998 

>

Foire de Libramont | Rue des Aubépines, 50 | B-6800 Libramont | + 32 (0) 61 23 04 04
Sur le site de Libramont Exhibition & Congress