Portretten

Marc Georges

Opleidingscentrum hout

Hout biedt werkzekerheid!

“Een goede raad voor wie werk wil vinden in de houtsector. De bedrijven zijn op zoek naar personeel. De poorten staan open...” Je moet natuurlijk wel een gedegen opleiding hebben genoten, oog hebben voor wat er in de sector gebeurt via bijvoorbeeld een Erasmusprogramma, en idealiter verschillende talen spreken... Er bestaan opleidingen in alle segmenten van hout: ontginning, zagerij, verwerking, handel... Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. Een jongere die met hout wil werken, vindt zijn gading in ofwel het onderwijs met volledig leerplan, ofwel in centra voor beroepsopleiding zoals IFAPME. Het is belangrijk dat de technische afdelingen in het middelbaar onderwijs nog verder worden uitgebouwd.

Voor meer informatie, klik hier

Alain Servais

“Le comptoir forestier” in Marche-en-Famenne Goed zaad is essentieel!

“Le comptoir forestier” in Marche-en-Famenne wil, zoals bij de exploitatie van een bos altijd de bedoeling is, bijdragen tot de regeneratie van ons bosbestand, die van essentieel belang is voor een duurzame ontwikkeling. In België lopen al lang programma’s met als doel het genetische materiaal van het bos te verbeteren. Die programma’s behoren tot de Europese top en hebben reeds uitstekende resultaten opgeleverd, onder meer voor de gewone spar, de douglasspar, de lork...

Voor meer informatie, klik hier

Francis Lambot

Bestuur van onbevaarbare waterlopen van het Waalse Gewest
Water en bos: een hechte band
Water en bos zijn nauw verbonden op het vlak van de productie. Een specialisatie van ingenieurs heette trouwens “Ingenieur van waters en bossen”.
Het bos is een spons. Het beperkt de risico’s op hoogwater, en door zijn aanwezigheid voorkomt het ook erosie. Het is tevens een filter die nitraten omzet in stikstof, die van nature opnieuw gebruikt wordt door de bomen, waardoor de cirkel rond is. Het is ook een pomp die de luchtvochtigheid bevordert en dus de sfeer in het bos ten goede komt.

Voor meer informatie, klik hier

Nora Pieret

Valbiom
Verwarm u met groene energie!
Valbiom is een vereniging die werk wil maken van alle non-foodtoepassingen van de biomassa volgens de principes van duurzame ontwikkeling. We hebben het dan over energie, maar ook over “biogebaseerde” producten, zoals het gebruik van plantaardige olie voor kettingzagen, of van hennep in isolatiepanelen. Dankzij deze nieuwe toepassingen hebben landbouwers voortaan een bredere waaier van inkomstenbronnen.

Voor meer informatie, klik hier

Philippe Lejeune

Universitaire faculteit landbouwwetenschappen van Gembloux
Wetenschappelijk onderzoek ten dienste van het bos
“De maatschappij stelt almaar hogere verwachtingen in het bos. De houtmarkt is gemondialiseerd en de houtstromen zijn erg groot. Op Europees vlak is het de bedoeling om 20% hernieuwbare energie te produceren tegen 2020, wat zich vertaalt in het opzetten van mechanismen voor de financiering van producenten van groene energie. De biomassa vormt een belangrijke bron van hernieuwbare energie. Deze financieringsmechanismen leggen dus onvermijdelijk extra druk op de markt en zijn nadelig voor andere afzetmarkten van hout die onder meer interessanter zijn inzake werkgelegenheid.

Voor meer informatie, klik hier

Foire de Libramont | Rue des Aubépines, 50 | B-6800 Libramont | + 32 (0) 61 23 04 04
Sur le site de Libramont Exhibition & Congress